Aan spam doen we niet mee...

Privacy

Telecom-Energie is een activiteit van Groep Van Cleven BV (BE0829010203). Wij maken enkel gebruik van uw gegevens om u telefonisch te contacteren als u daarom verzoekt en/of om u telefonisch of schriftelijk (per mail of post) te kunnen benaderen voor offertes en facturatie. Uw gegevens kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen over relevante informatie inzake ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden (bijv. wijziging openingsuren, nieuwe diensten, promoties,...). Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld (zoals bijv. onze partners of zelfstandige agenten) indien dit nodig is om een gepast gevolg te geven aan uw aanvraag (bijv. prijsofferte, prijsvergelijke, factuuranalyse,...) en voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@telecom-energie.be. Wij zullen dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 4 weken op uw verzoek ingaan.

Eveneens nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanleiding is van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens; neem dan contact op met ons via contact@telecom-energie.be.

Indien u geen mails meer wenst te ontvangen voor promotie en/of nieuwsdoeleinden van Telecom-Energie, gelieve dan een mail te sturen naar contact@telecom-energie.be met vermelding "uitschrijven mailing".